Road to the Hell

Road to the Hell je ujedno i teža trasa jesenskih biciklijada Uspon na Tulove grede . Na karti je prikazana trasa do cilja na prijevoju Mali Alan (1050 m nad morem) ali treba dodati i 17 km povratka nizbrdo Majstorskom cestom do Hostela Sveti Rok tako da je ukupna trasa dugačka 56 km . 
Trasa ide 5 km od Hostela asfaltom, zatim 10 km kolskim putevima sa kamenom podlogom , pa 5 km Majstorskom cestom do Trišnje i dalje lijevo do Žuljina idućih 10 km . Skreće natrag desno prema usponu na klanac i spustu u Male Jasle , vožnja kroz Male Jasle sa 3 uspona po sipkoj podlozi do podnožja Ošćenice . Slijedi vožnja po šumskoj cesti do Malog Alana. Sa Malog Alana spust Majstorskom cestom do Hostela u Svetom Roku . 
Staza je teška i tehnički zahtjevna . Preporučamo za iskusne i bicikliste u dobroj kondiciji . Planirati zalihe vode jer na trasi nema vode niti kuća.

Simply the Best

Ruta kreće ispred Hostela Sveti Rok asfaltnom cestom pod Velebit (5 km) pa Majstorskom cestom dobrim makadamom 12 km do prijevoja Mali Alan (nadmorska visina 1050 metara) .Zatim se spuštamo skoro do Tulovih greda i strmo desno se penjemo /guramo bicikle (18% nagib) na Prijevoj Kraljica . Od Kraljice skoro stalno je spust do mora sa lošim kolskim putem (kamena podloga) i u donjem dijelu širom makadamskom cestom (Oprez-na puno mjesta su iskopani poprečni kanali za otjecanje vode pa se pri većoj brzini može izletiti sa ceste ! ) . Spust završava u mjestu Modrići na obali mora. Ruta nije preteška ali je tehnički za bicikliste koji imaju iskustva vožnje nizbrdo na teškim podlogama . Planirati zalihe vode jer na trasi nema vode niti kuća.

Povratak sa mora organiziran kombijima, za bicikle i vozače, je dodatna usluga koja se naplačuje 100,00 kN.

Mile Vode

Trenutno najteža ruta na Srcu Velebita po duljini i savladanoj visinskoj razlici . Trasa ima asfalta (cca 5 km) a ostalo je makadam po Majstorskoj cesti ( cca 10 km) i ostalo su kolski putevi sa pretežno kamenitom podlogom i manjim dijelom zemljanom . 
Trasa vodi Majstorskom cestom do Trišnje, lijevo kolskim putem na Žuljine i dalje do ceste D-1 (Plitvička cesta kod Gračaca) . Slijedi kraći spust od 2 km asfaltom pa natrag uz Štikadska jezera uspon padinama Velebita do Svetog Roka . Kondiciono i tehnički zahtjevna staza

Suvajski bunari

Lagana obiteljska tura sa savladavanjem male visinske razlike, podloga je asfaltna i dobri kolski putevi u većem dijelu . Prolazi dijelom i naseljenim područjem  općine Lovinac  .

Trasa vodi iz Svetog Roka oko brda Cvituše, Lovinac (Mlin Travič, KIC Lovinac , crkva Sv Mihovila) , asfaltnom pa kasnije makadamskom cestom za Rimski most na rijeci Suvaji i staru školu u selu Smokriću. Vraća se kružno drugom asfaltnom cestom do Lovinca, ide ka brdu Piplica , prolazi uz vrelo Banice, kroz selo Sekulići do zaseoka Trkulje pod planinom Zir (850 m/nm ) . Povratak preko Sekulića-Lovinac-izletište Cvituša-OPG Raspjevana Koza-Sveti Rok . Kondiciono i tehnički za svakog vozača .

Close Menu