Ruta kreće od Hostela (580 m/nm), pored crkve u Svetom Roku i slijedi trasu lakše staze od subote, poljskim putevima prema masivu Velebita i Majstorskoj cesti na Mali Halan. Izlazi u podnožju Velebita na Majstorsku cestu kojom se uspinjemo do Punkta Trišnja (840 m/nm) i na velikoj desnoj serpentini skrećemo na šumsku cestu lijevo uzbrdo prema Žuljinama. Odličnom šumskom cestom u hladovini dižemo se do najviše točke rute (950 m/nm). Potom, kroz livade kolskim putem idemo na spust od 10 km do podnožja Crnopca iznad Gračaca. Slijedi spust do Štikadskog jezera gdje po nasipu vodi ka zaseocima Potkosa i Gudura.  Slijedi Ličko Cerje te kroz dolinu povratak do Svetog Roka.

Ukupna duljina staze je 60 km sa visinskom razlikom od 420 metara. Trasa je namijenjena biciklistima sa dobrom kondicijom koji žele okusiti stazu koja ide padinama Velebita kroz šumske puteve.

Start: Nedjelja, 17.09. u 08.00 sati
Duljina rute: 60km
Visinska razlika: 420m

Close Menu